mahsolat

 پایه فیوز ها مطابق با استانداردهای :
VDE 0660 , DIN 4362 , IEC 269  تولید می شود.


lightbulb مواد عایقی بدنه پایه فیوزها از دونوع مواد عایقی باکالیت ( Bakelite ) و پلیمرالیافدار ( BMC ) تولید می شوند.

ادامه مطلب...

مقره های تابلویی :

lightbulb مقره های تولیدی شرکت اصفهان کلید در انواع ، k57,k40,k45 و مقره های اتکایی با مواد عایقی باکالیت تولید میشود.

lightbulb جهت ایزوله نمودن بدنه تابلوهای برق با شمشهای حامل جریان از مقره های تابلویی استفاده میشود.

ادامه مطلب...

معرفی کلید گردان دوطرفه ( IKCT) :

این نوع کلیدها ، دوطرفه ، بدون فیوز و با حالتهای ( 1-0-2 ) بوده و برای مصرفهایی همانند سیستم های برق شهر یا ژنراتور (اضطراری) مورد استفاده قرار میگیرند.

ادامه مطلب...